Disclaimer

Designer Nails (Kamer van Koophandel Den Bosch: 17180678), hierna te noemen Designer Nails, verleent u hierbij toegang tot designernails.nl en nodigt u uit het aangebodene af te nemen.

Designer Nails behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Designer Nails spant zich in om de inhoud van designernails.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op designernails.nl aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Designer Nails.

In het bijzonder zijn alle prijzen op designernails.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op designernails.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Designer Nails nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze informatie en materialen liggen bij Designer Nails of zijn door derden aan Designer Nails in bruikleen gegeven.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze informatie en materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Designer Nails, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke informatie anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.