Retouren

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Het daadwerkelijk gebruik van (deel van) het product valt niet onder het toegestane proberen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Ingeval van diensten verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail te sturen via info@designernails.nl. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen.

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren via een deugdelijke verzendmethode.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending, tenzij na het contact anders overeengekomen. Wij schatten dat deze kosten maximaal € 6,95 zullen bedragen.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

  • Voor producten die na opening vanwege hygiënische redenen niet geretourneerd kunnen worden
  • Producten die duidelijk gebruikt zijn in plaats van bekeken/uitgeprobeerd
  • Diensten (workshops/opleidingen) welke al geheel of gedeeltelijk gevolgd zijn

Wanneer er sprake is van een ondeugdelijk product is het vanzelfsprekend mogelijk om af te wijken van de beperkingen binnen het herroepingsrecht en een passende oplossing te zoeken. Wanneer u denkt met een ondeugdelijk product te maken te hebben, verzoeken wij u om ons een e-mail te sturen via info@designernails.nl.